מדוע אין ביום כיפור קבלה לעתיד?

תשובה על פי הרמב”ם. עיקר מצוות התשובה לפי הרמב"ם קשורה ליכולת להשתנות ולהיות אדם אחר איזו היא תשובה גמורה–זה שבא לידו דבר שעבר בו, ואפשר בידו לעשות, ופירש ולא עשה מפני התשובה, לא מיראה ולא מכשלון כוח. כיצד: הרי שבא על אישה בעבירה, ולאחר זמן נתייחד עימה והוא עומד באהבתו בה ובכוח גופו, ובמדינה שעבר…

כנות ופנימיות – על רבי צדוק הכהן מלובלין

בדברים הבאים אני אנסה לגעת קצת ולהסביר במה דבריו של ר' צדוק הכהן נוגעים כל כך ללבי. השאלה הגדולה שמטרידה את ר' צדוק בכל המקומות היא מי אני באמת. האם אני באמת עובד את הקב"ה או שאני עושה מעשים דתיים רבים שהרבה פעמים מקושרים לקב"ה אבל בעצם אני נשאר מחוץ לדברים. חלק גדול מהעולם הדתי…

למי שאינו מאמין קשה לחיות השנה

חודש אלול מלווה במנגינות רבות ובניגוני הימים הנוראים. אני מוצא את עצמי בשנים האחרונות מסתובב בחודש הזה עם שירים ישראלי שמתקשרים לחוויית התשובה שלי. אחד השירים הוא השיר הבא: למי שאינו מאמין קשה לחיות השנה. השדות מבקשים ברכה הים מבקש אמונה. ואתה אינך מבקש דבר. ליבי ישן את שנתו ואני ישנה. חלומי כבד שתיקה ומתי…

פגיעה במלחמה בלא מעורבים – דעת הרב ישראלי

הרב ישראלי ז"ל דן בשאלה של פגיעה בבלתי מעורבים במלחמה. הדיון שלו התחיל בגלל פעולת תגמול של צה"ל שנעשתה בכפר קיביה שקרתה בשנת תשי"ד.. פעולת התגמול נעשתה בעקבות פעולת טרור שיצאה מהכפר הזה ובמסגרת הרצון לפגוע בטרוריסטים צה"ל הרג גם ילדים ונשים. אוכלוסיה תומכת הדיון הראשון של הרב ישראלי הוא על אוכלוסיה שנמצאת בצד הרוצחים…

תפילות ישנות לשחרור חטופים.

מספר תפילות לשחרור חטופים: מתוך פנקס וורמזייא: מי שברך אבותנו אברהם יצחק ויעקב, שרה רבקה רחל ולאה, ומי שהוציא את יוסף מבית האסורים, הוא יברך את אחינו התפוסים במדינה פלונית, אותם ואת כל אשר להם, בעבור שיותן צדקה בעבורם, ובשכר זה המקום ישמרם ויצילם מיד גויים, ויוציאם מבית האסורים במהרה, מאפלה לאורה, וימלטם מכל צרה…

לילה של סיפור (לליל הסדר).

  מצוות סיפור יציאת מצריים הפכה מזמן למצווה שמתכוננים אליה זמן רב מראש. גם הילדים הקטנים ביותר לומדים בגן את כל סיפור יציאת מצריים ויודעים אותו בצורה טובה. במקרים רבים הם אפילו עשו "סדר מקדים" בגן. בתוך המצב הזה פעמים רבות אנחנו מרגישים בליל הסדר שאין לנו מה להוסיף על הסיפור עצמו. כולנו מכירים את…

בקשת גשמים בעידן התפלת מים

כמות ימי היובש בחורף הזה הם מהגדולים שידענו. עובדה זו גרמה לרבנות הראשית לקבל החלטה על תוספת בקשה בברכת שומע תפילה המבקשת על הגשמים. בשנים קודמות נקבעו מספר פעמים תעניות על הגשמים. לאחרונה, יש מספר קולות שבאים לערער על המשקל הגדול שניתן בעולם הדתי שלנו לתפילה על הגשמים כי בעיית הגשמים אינה קריטית כבעבר. הדבר…