האם לברך הגומל אחרי טיסה

בחודשי הקיץ העמוסים הרבה מאוד בתי כנסת מתמלאים באנשים שמברכים הגומל אחרי טיסה לחו"ל. הבדיחה אומרת שישנם בתי כנסת שהמתפללים עונים למברך "מי שהטיסך בטוב הוא יטיס גם אותנו". בדברים הבאים ננסה לבחון האם יש צורך לברך הגומל אחרי טיסה כזו לחו"ל.  במסכת ברכות (נד:) מופיע חיוב ברכת הגומל בצורה כזו: "ארבעה צריכים להודות –…