פגיעה במלחמה בלא מעורבים – דעת הרב ישראלי

הרב ישראלי ז"ל דן בשאלה של פגיעה בבלתי מעורבים במלחמה. הדיון שלו התחיל בגלל פעולת תגמול של צה"ל שנעשתה בכפר קיביה שקרתה בשנת תשי"ד.. פעולת התגמול נעשתה בעקבות פעולת טרור שיצאה מהכפר הזה ובמסגרת הרצון לפגוע בטרוריסטים צה"ל הרג גם ילדים ונשים. אוכלוסיה תומכת הדיון הראשון של הרב ישראלי הוא על אוכלוסיה שנמצאת בצד הרוצחים…