לילה של סיפור (לליל הסדר).

  מצוות סיפור יציאת מצריים הפכה מזמן למצווה שמתכוננים אליה זמן רב מראש. גם הילדים הקטנים ביותר לומדים בגן את כל סיפור יציאת מצריים ויודעים אותו בצורה טובה. במקרים רבים הם אפילו עשו "סדר מקדים" בגן. בתוך המצב הזה פעמים רבות אנחנו מרגישים בליל הסדר שאין לנו מה להוסיף על הסיפור עצמו. כולנו מכירים את…