בקשת גשמים בעידן התפלת מים

כמות ימי היובש בחורף הזה הם מהגדולים שידענו. עובדה זו גרמה לרבנות הראשית לקבל החלטה על תוספת בקשה בברכת שומע תפילה המבקשת על הגשמים. בשנים קודמות נקבעו מספר פעמים תעניות על הגשמים. לאחרונה, יש מספר קולות שבאים לערער על המשקל הגדול שניתן בעולם הדתי שלנו לתפילה על הגשמים כי בעיית הגשמים אינה קריטית כבעבר. הדבר…