אדר ארוך או שבט ב'?

השנה היא שנה מעוברת ובתוכה יש שני חודשים של אדר. האם באדר הראשון יש משמחת הפורים בכלל או שהוא חודש רגיל ככל החודשים. הוויכוח הזה נערך פעמים רבות במוסדות חינוך. התלמידים רוצים להתחיל את אירועי הפורים כבר באדר הראשון ואילו המחנכים קוראים פעמים רבות לחודש הזה שבט ב'. מעניין לראות ששאלה זו היא חלק מוויכוח…

האם החילוניות באמת קיימת?

בישראל ובעולם מקובל לדבר על כך שהעולם שבו אנחנו חיים עבר תהליך חילון מסיבי מאז ימי הביניים. אולם נראה שגישה זו מקורה בהגדרה שונה שאנשים הגדירו את עצמם, ובעצם במובן המהותי העולם לא עבר שינוי כל כך גדול בנושא הזה. ננסה לפרט את הטענה. אחד השינויים הגדולים של העת החדשה היה בכך שנוצרה שכבה משכילה…