‏הורד (3)

פסיקתו של הרב וואזנר

הרב וואזנר שנפטר השבוע היה אחד מגדולי הפוסקים של הדור האחרון. תשובותיו בנושאי הלכה הם רבים ומגוונים ומשקפים תפיסת עולם חרדית מובהקת ומשמעותית. יכולותיו ההלכתיות של הרב וואזנר היו גדולות ומרשימות והיו קשורות ליכולת מדהימה לסקור את עיקרי הסוגיה בכל נושא באופן בהיר וברור. עיקר דיונו של בעל שבט הלוי היה בראשונים והוא ממעט להזכיר…

חסידים

יפוצו מעיינותיך – על חב"ד והציונות הדתית.

בשנים האחרונות ההפצה של חסידות חב"ד לבני הישיבות הציוניות צוברת תאוצה. בישיבות רבות יש מבחנים על חלקים מהתניא, ומאות בחורי ישיבה ציוניים דתיים מגיעים ליריד החסידות שחב"ד עורכים בבנייני האומה בימים אלו. מאידך, דומני שהקרבה האמיתית שחשים בני הישיבות הציוניות לחב"ד חלשה היום מאשר הייתה בעבר. בתקופות קודמות העולם הציוני דתי לא הכיר כמעט את…

כהן גדול לפני ולפנים

מדוע אין ביום כיפור קבלה לעתיד?

תשובה על פי הרמב”ם. עיקר מצוות התשובה לפי הרמב"ם קשורה ליכולת להשתנות ולהיות אדם אחר איזו היא תשובה גמורה–זה שבא לידו דבר שעבר בו, ואפשר בידו לעשות, ופירש ולא עשה מפני התשובה, לא מיראה ולא מכשלון כוח. כיצד: הרי שבא על אישה בעבירה, ולאחר זמן נתייחד עימה והוא עומד באהבתו בה ובכוח גופו, ובמדינה שעבר…

חסידים

כנות ופנימיות – על רבי צדוק הכהן מלובלין

בדברים הבאים אני אנסה לגעת קצת ולהסביר במה דבריו של ר' צדוק הכהן נוגעים כל כך ללבי. השאלה הגדולה שמטרידה את ר' צדוק בכל המקומות היא מי אני באמת. האם אני באמת עובד את הקב"ה או שאני עושה מעשים דתיים רבים שהרבה פעמים מקושרים לקב"ה אבל בעצם אני נשאר מחוץ לדברים. חלק גדול מהעולם הדתי…

השדות מבקשים ברכה

למי שאינו מאמין קשה לחיות השנה

חודש אלול מלווה במנגינות רבות ובניגוני הימים הנוראים. אני מוצא את עצמי בשנים האחרונות מסתובב בחודש הזה עם שירים ישראלי שמתקשרים לחוויית התשובה שלי. אחד השירים הוא השיר הבא: למי שאינו מאמין קשה לחיות השנה. השדות מבקשים ברכה הים מבקש אמונה. ואתה אינך מבקש דבר. ליבי ישן את שנתו ואני ישנה. חלומי כבד שתיקה ומתי…

111

פגיעה במלחמה בלא מעורבים – דעת הרב ישראלי

הרב ישראלי ז"ל דן בשאלה של פגיעה בבלתי מעורבים במלחמה. הדיון שלו התחיל בגלל פעולת תגמול של צה"ל שנעשתה בכפר קיביה שקרתה בשנת תשי"ד.. פעולת התגמול נעשתה בעקבות פעולת טרור שיצאה מהכפר הזה ובמסגרת הרצון לפגוע בטרוריסטים צה"ל הרג גם ילדים ונשים. אוכלוסיה תומכת הדיון הראשון של הרב ישראלי הוא על אוכלוסיה שנמצאת בצד הרוצחים…

הנערים השבויים

תפילות ישנות לשחרור חטופים.

מספר תפילות לשחרור חטופים: מתוך פנקס וורמזייא: מי שברך אבותנו אברהם יצחק ויעקב, שרה רבקה רחל ולאה, ומי שהוציא את יוסף מבית האסורים, הוא יברך את אחינו התפוסים במדינה פלונית, אותם ואת כל אשר להם, בעבור שיותן צדקה בעבורם, ובשכר זה המקום ישמרם ויצילם מיד גויים, ויוציאם מבית האסורים במהרה, מאפלה לאורה, וימלטם מכל צרה…