‏הורד (6)

חמץ שנאפה אחרי הפסח – חומרא שלא במקומה

ההחמרה שלא לאכול מחמץ שנמכר במכירת חמץ מבוססת על דברי הגר"א במעשה רב. הגר"א נהג שלא לאכול מחמץ שנמכר לגוי ונשאר בבית. היהודי אלא רק מחמץ שהיה לחלוטין ברשותו של הגוי בפסח ונקנה ממנו אחר כך. לדעתי, היום השתנתה המציאות ולכן לא ראוי לנהוג בחומרא זו של הגר"א. מי שנוהג בחומרא זו היום עושה דין…

‏הורד (5)

מימונה ללא מופלטות?

באחת השנים זכיתי ללכת לאחד הבתים שבהם התקיימה מימונה וגיליתי להפתעתי שאין בבית ההוא מופלטות. כל הכיבוד באותה מימונה הייתה על טהרת אוכל כשר לפסח. תהיתי מאוד על העניין ושאלתי את המארח שלנו על כך. לשאלתי הוא הסביר לי שהמנהג שהיה מקובל אצלם במרוקו היה שלא אוכלים בכלל חמץ בלילה שאחרי פסח אלא רק יום…

‏הורד (4)

אכילת קטניות בשבת שאחרי פסח

 לוח השנה מזמן לנו השנה את שביעי של פסח ביום שישי, כאשר אסרו חג של פסח בארץ ישראל חל ביום שבת. לכאורה יום זה אינו חלק מחג הפסח ובשנה אחרת היינו אוכלים ביום זה חמץ. האחרונים שחיו בחו" ל לא דנו הרבה בשאלה הזו כי בחו" ל בשנה כזו גם השבת היא חלק בפסח. אין…

‏הורד (3)

פסיקתו של הרב וואזנר

הרב וואזנר שנפטר השבוע היה אחד מגדולי הפוסקים של הדור האחרון. תשובותיו בנושאי הלכה הם רבים ומגוונים ומשקפים תפיסת עולם חרדית מובהקת ומשמעותית. יכולותיו ההלכתיות של הרב וואזנר היו גדולות ומרשימות והיו קשורות ליכולת מדהימה לסקור את עיקרי הסוגיה בכל נושא באופן בהיר וברור. עיקר דיונו של בעל שבט הלוי היה בראשונים והוא ממעט להזכיר…

חסידים

יפוצו מעיינותיך – על חב"ד והציונות הדתית.

בשנים האחרונות ההפצה של חסידות חב"ד לבני הישיבות הציוניות צוברת תאוצה. בישיבות רבות יש מבחנים על חלקים מהתניא, ומאות בחורי ישיבה ציוניים דתיים מגיעים ליריד החסידות שחב"ד עורכים בבנייני האומה בימים אלו. מאידך, דומני שהקרבה האמיתית שחשים בני הישיבות הציוניות לחב"ד חלשה היום מאשר הייתה בעבר. בתקופות קודמות העולם הציוני דתי לא הכיר כמעט את…

כהן גדול לפני ולפנים

מדוע אין ביום כיפור קבלה לעתיד?

תשובה על פי הרמב”ם. עיקר מצוות התשובה לפי הרמב"ם קשורה ליכולת להשתנות ולהיות אדם אחר איזו היא תשובה גמורה–זה שבא לידו דבר שעבר בו, ואפשר בידו לעשות, ופירש ולא עשה מפני התשובה, לא מיראה ולא מכשלון כוח. כיצד: הרי שבא על אישה בעבירה, ולאחר זמן נתייחד עימה והוא עומד באהבתו בה ובכוח גופו, ובמדינה שעבר…

חסידים

כנות ופנימיות – על רבי צדוק הכהן מלובלין

בדברים הבאים אני אנסה לגעת קצת ולהסביר במה דבריו של ר' צדוק הכהן נוגעים כל כך ללבי. השאלה הגדולה שמטרידה את ר' צדוק בכל המקומות היא מי אני באמת. האם אני באמת עובד את הקב"ה או שאני עושה מעשים דתיים רבים שהרבה פעמים מקושרים לקב"ה אבל בעצם אני נשאר מחוץ לדברים. חלק גדול מהעולם הדתי…